Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme, www.talebetik.com sitesinin sahibi ve işletmecisi Eren Mustafa BALCI ile www.talebetik.com(“Talebetik”) internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Her Talebetik üyesi, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, www.talebetik.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümleri uyarınca kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, Talebetik’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Talebetik’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Üye, paketlerde bulunan soruları, sistem üzerinden çıktı alarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun üye, Talebetik’te yer alan soruları bilgisayarına indiremez. Üyelerin, site aracılığıyla Talebetik tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Talebetik doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Talebetik Kullanıcı Sistemi
Her Talebetik kullanıcısı, “e-posta adresi” ile “şifre”ye sahip olur. “e-posta adresleri” her üyeye özeldir ve aynı “e-posta adresi” farklı üyeler tarafından kullanılamaz. Her kullanıcının Talebetik üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Talebetik sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Talebetik, talep üzerine kullanıcının Talebetik sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Talebetik şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Talebetik üyelerinin öğrenci ekleme limiti 50 olarak belirlenmiştir. Bu sayı öğretmenin onaylı sınıf listesini göndermesi koşuluyla artabilir. Talebetik, üyelerini Talebetik sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Talebetik üyelerine sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Talebetik sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. Talebetik sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Talebetik, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Üyeler, Talebetik’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Talebetik doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üye şifresini ortak bilgisayarlara girerek birden fazla kişinin Talebetik sorularına ulaşmasını sağladığında üyeliği iptal edilir. Her üye, Talebetik ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Talebetik’in ve 3. Şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Talebetik doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.2. Talebetik'in Hak ve Yükümlülükleri
Talebetik, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Talebetik bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Talebetik'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Talebetik tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Talebetik tarafından yapabilir. Talebetik tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir. Site ve içerikler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Talebetik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Talebetik’in yönlendirme yapılan sitelerin içeriğini kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Talebetik, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini info@talebetik.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz. Teknik sorunlardan kaynaklı "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "Talebetik" sorumlu tutulamaz.
4. Pro ve Pro+ Plus üyelik
Talebetik, sitede test üyeliği dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve test üyelerinden daha fazla haklara sahip olunan pro üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Pro üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Talebetik, üyelerin çoklu sini erişimini sağlayan “Pro+ Plus Paket” leri alan kullanıcılara ücreti karşılığında seçtikleri sınıflar adedince erişim verebilir. Bu paketlerin ücreti alınırken “Üye” sin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Talebetik" sorumlu değildir. Pro Üyeler işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. “Talebetik", “Pro ve Pro+ Plus” üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, info@talebetik.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
5. Pro ve Pro+ Plus Üyelik İptali
Pro Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 1 hafta içerisinde mazeret bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde Talebetik, Pro veya Pro+ Plus Üyenin ödemiş olduğu tutarı iade edecek ve Pro veya Pro+ Plus Üyeliği iptal edecektir. 1 haftadan fazla süre geçtikten sonra istenilen üyelik iptal işlemleri için kullanılan üyelik süresine ait bedel, toplam bedelden düşülerek Talebetik’e iade faturası kesilmelidir. İade faturası Talebetik’e ulaştıktan sonra 1 hafta işleminde iade bedeli Pro veya Pro+ Plus Üyenin hesabına aktarılır.
6. Fikri Mülkiyet Hakları
"Site"de yayınlanan her türlü soru, etkinlik, okuma anlama metni, görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "Talebetik"in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Talebetik’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Talebetik’e aittir ve/veya Talebetik tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Talebetik fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Talebecik’in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Talebetik’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Talebetik fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Talebetik’in; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Talebetik’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Talebetik ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
7. Sözleşme Değişiklikleri
Talebetik, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
8. Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Talebetik işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Talebetik için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Talebetik’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Talebetik’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ardahan(Hanak) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Talebetik, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Talebetik’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.