TÜKETİCİ HAKLARI - ÖDEME – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
Genel :
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 
3.Fatura kargo ücreti alıcıya aittir.
4.Satın alınan her bir paket, içeriğindeki bitiş süresine kadar aktif olarak kalır, Satın alma işleminden sonra hemen kullanıma açılır. Talebetik paketleri aktif olunan eğitim ve öğretim yılı içinde sunulan paketlerdir. Bir sonraki eğitim öğretim yıl veya yılları için satın alınamaz.
5.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 
6.Alıcı, satın aldığı paket bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının paketi sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 
7.Paket satın alındıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, paket kullanımı sonra erer.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE PAKET KULLANIMA AÇILMAZ İSE: 
8.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve paket süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek paketin bekletilmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
 
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
9. Alıcı, sözleşme konusu hizmeti kullanmadan önce içeriği kontrol edecek ve paket içeriğini kabul edecektir. ALICI , Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Eğer fatura talep edildiyse fatura iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI: 
10. ALICI; satın aldığı paketi kullanmaya başladığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
11. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ: ADI/UNVANI : Eren Mustafa BALCI ADRES: Selamverdi Mah.Atatürk Cad. No:44 A Hanak / ARDAHAN EPOSTA: info@talebetik.com 
TICKET: talebetik.com/iletisim
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
12. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 
13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
14.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
15. 3. kişiye veya ALICI’ nın kullanımına açılan paketin faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
16. Talebetik içerisindeki test sorularının, etkinliklerin ve okuma anlama metinlerinden herhangi birinde %30 kullanım tespit edilmesi durumunda cayma hakkı kullanılmayacaktır.

İADE KOŞULLARI:
17. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli iade etmekle ve paketi iptal etmekle yükümlüdür.
18. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
19. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 
20. Herhangi bir paketin usulsüz kullanımı, içeriğin yedeklenmesi veya kopyalanması tespit edildiğinde, paket cayma hakkı kullanılamaz.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
21.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

Ödeme
22) Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da Bonus, Axess, Card Finans, Maximum, Paraf, World, Advantage kartlara 9 taksite kadar  online taksit imkânlarımızdan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Muhtemel sipariş iptallerinde kredi kartınıza para iadesi 3 iş günü içerisinde yapılacaktır.
23) Sipariş Bedeli İadesi
 Siparişlerinizin olası sebeplerle iptali durumunda; “Eren Mustafa BALCI” üç iş günü içerisinde ürün bedelini hesabınıza ve/veya kredi kartınıza iade eder. Ancak, banka hesap bilgilerinizi ve/veya kredi kartı bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak sitemiz ticket sistemi veya mail yoluyla bildirmeleri gerekmektedir. 
24) Ödeme Takibi 
Söz konusu sistem herhangi bir sorun nedeni ile işlemi gerçekleştiremiyorsa ödeme sayfası sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir.  Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi veren ile bağlantı kurulmaktadır. Ziyaretçimiz tarafından belirtilen e-posta adresinin geçerliliği siparişin aktarılmasını takiben gönderilen otomatik e-posta ile teyit edilmektedir.  Teslimatın gerçekleşmesi konusunda müşteri kadar kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı da sorumluluğumuz söz konusudur.